Membership Agreement

Ažurirano: 12.11.2022.

Ovaj Sporazum o članstvu sastavljen je na osnovu važećeg statuta udruženja Masiv (“Masiv”), usvojen 5.4.2014. godine u Beogradu. Reguliše vaše članstvo u udruženju Masiv, koje stupa na snagu zaključno sa uplatom adekvatne članarine, u skladu sa sekcijom “Članarina” u ovom dokumentu.

Sva terminologija korišćena u ovom dokumentu definisana je u našim Pravilima ponašanja. Molimo vas da se prethodno upoznate sa tim dokumentom.

Po dobijanju statusa člana, vi se slažete da pravila u nastavku regulišu prava i obaveze vašeg članstva.

Ako se ne slažete sa ovim uslovima, molimo vas da ne pristupate članstvu.

Trajanje i raskid Sporazuma

Trajanje

Ovaj Sporazum stupa na snagu i postaje obavezujući za člana odmah nakon prihvatanja članstva i njegovo važenje će trajati sve do okončanja ili prihvatanja novog sporazuma koji prevazilazi ovaj Sporazum, osim ako bilo koja sporazumna strana ne odluči da ga jednostrano prekine.

Raskid od strane člana

Članstvo je dobrovoljno i članovi mogu prekinuti svoje članstvo u bilo kom trenutku na sledeće načine:

 • pismenim obaveštavanjem Masivu,
 • suzdržavanjem od produžavanja članstva,

U slučaju raskida Sporazuma od strane člana, pre isteka individualnog članstva, član neće imati prava na povraćaj novca proistekao iz uplate članarine, bilo u celosti ili u delu.

Raskid od strane Masiva

Masiv zadržava pravo da prekine članstvo člana u bilo kom trenutku bez obaveštenja, u skladu sa odredbama važećeg statuta.

U slučaju raskida Sporazuma od strane Masiva pre isteka individualnog članstva, a na osnovu povrede bilo koje odredbe ovog Sporazuma, Pravila ponašanja, Uslova korišćenja ili Politike privatnosti, član neće imati prava na povraćaj novca proistekao iz uplate članarine, bilo u celosti ili u delu.

Inkorporacija drugih politika i podzakonskih akata

U svakom trenutku tokom trajanja vašeg članstva slažete se da ćete se pridržavati politika, procedura i drugih propisa Masiva u razumnim granicama i u meri koja je primenljiva na vaše članstvo, budući da sve one mogu biti s vremena na vreme menjane, posebno kodeks ponašanja Masiva (LINK). Nepridržavanje bilo čega od gore navedenog može dovesti do prekidanja vašeg članstva.

Efekat raskida

Pored odeljka „Razno“ u nastavku, odredbe u vezi sa poverljivošću i pristupom, bez licence, garancije, raskida i važećih zakona prevazići će prestanak ovog Sporazuma.

Prava, obaveze i odgovornosti članova

Pored prava, obaveza i odgovornosti članova iz Člana 7 stav 1 i 2 Statuta udruženja Masiv, ovaj Sporazum proširuje taj obim na sledeći način:

Poverljivost

Prava i obaveze se ne razlikuju među nivoima članstva. Ipak, članovi će uložiti razumne napore za čuvanje poverljivosti izbegavanje otkrivanja i neovlašćenog korišćenja informacija koje potiču iz ili u vezi sa Masivom ili drugih članova. Poverljive informacije podrazumevaju bez ograničenja: intelektualnu svojinu, poslovne tajne, poslovne planove, finansijske informacije, proizvode, usluge, znanje, tehničke informacije, izvorni kod, šifre objekata, cene, liste kupaca i imena i kontakt detalje članova Masiva.

Prava intelektualne svojine

Masivov sadržaj, žigovi, robne marke i logotipi sadržani u njemu („Oznake“) su u vlasništvu ili pod licencom Masiva i podležu autorskim i drugim pravima intelektualne svojine prema zakonima Republike Srbije, stranim zakonima i međunarodnim konvencijama.

Pristup

Članovi mogu imati ekskluzivni pristup određenim materijalima kreiranim od strane Masiva, i slažu se da takve materijale ne distribuiraju licima koja nisu članovi niti da će ih upotrebljavati protivno odredbama propisanim od strane Masiva.

Nelicenciranje

Ništa u ovom Sporazumu nema za cilj da ustupi ili dodeli bilo kakva Masivova prava intelektualne svojine bilo da se radi o patentu, autorskom pravu, žigu ili bilo kom drugom obliku intelektualne svojine.

Odgovornosti proistekle iz članstva članstvo

Razumete i slažete se da je članstvo u Masivu individualno i da vaše članstvo, uključujući vaš pristup i korišćenje oblasti i resursa nad kojima samo članovi imaju prava pristupa, služi samo za vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu, i da ne može biti deljeno, dodeljeno ili preneseno bilo kom fizičkom ili pravnom licu. Takođe se slažete sledećim:

 1. Vi ste isključivo odgovorni za očuvanje poverljivosti u vezi sa bilo kojim osetljivim podacima koji proizlaze iz ili su u vezi sa vašim članstvom.
 2. Prihvatate svu odgovornost nad postupcima koje proizlaze iz ili su u vezi sa vašim članstvom.
 3. Masiv tokom vašeg članstva neće biti odgovoran za bilo kakav pristup ili aktivnosti trećeg lica koje su proistekle iz neovlašćenog pristupa ili zloupotrebe vašeg članstva.

Slažete se da ćete bez odlaganja obavestiti Masiv ukoliko primetite bilo koji slučaj neovlašćenog pristupa ili zloupotrebe svog članstva. Ukoliko se to i dogodi, Masiv zadržava pravo bez odlaganja prekine vaše članstvo uključujući pristup oblastima i resursima dostupnim samo članovima.

Odnos sporazumnih strana

Ništa u ovom Sporazumu neće biti tumačeno kao, bez ograničenja, zajedničko ulaganje, partnerstvo, zapošljavanje ili posredovanje u odnosu između sporazumnih strana.

Bez garancije

Sve poverljive informacije se daju u viđenom stanju. Niti Masiv niti član izdaju bilo kakve garancije, izričite, podrazumevane ili drukčije, u pogledu tačnosti, potpunosti ili performansi svojih poverljivih informacija.

Obeštećenje, preuzimanje rizika i oslobađanje od odgovornosti – učešće u Masivovim aktivnostima

U meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, Masiv se odriče svake odgovornosti u vezi sa prisustvom člana i njegovim i učešćem na bilo kojoj aktivnosti koju Masiv održava, sprovodi, organizuje ili sponzoriše. Kad Masiv dozvoljava članu da prisustvuje aktivnostima koje održava, sprovodi, organizuje ili sponzoriše Masiv, član se slaže sa uslovima ovog Sporazuma, uključujući ovo obeštećenje i oslobađanje od odgovornosti. Član je saglasan da preuzme i prihvati sve rizike koji proizilaze iz ili u vezi sa učešćem u događajima Masiv održava, sprovodi, organizuje, ili sponzoriše. Pristajanjem na uslove ovog Sporazuma, član se slaže da oslobodi, otpusti, brani i obešteti AES, njegove službenike, direktore i agente (“Masiv strane”) od svih potraživanja i odgovornosti za bilo kakav gubitak ili štetu na bilo koji način povezan sa učešćem člana na aktivnostima koje je Masiv održao, imao ulogu domačina ili je sponzorisao. Ovo saopštenje uključuje tužbe i razloge tužbe za povredu, krivičnu smrt, imovinsku štetu od bilo koje vrste nesavesne radnje ili nepostupanja tokom učešća člana u aktivnosti ili na putu do nje, i član se slaže da brani i obešteti Masiv strane od i protiv takvih tvrdnji i uzroka tužbe. U slučaju nesreće, bolesti ili druge onesposobljenosti, član razume i prihvata da je isključivo samostalno odgovoran za troškove lečenja ili druge troškove.

Razno

Ovaj Sporazum utvrđuje celo razumevanje između Masiva i člana u vezi sa predmetom Sporazuma i prevazilazi sve prethodne ili istovremene komunikacije i predloge, bilo elektronske, usmene ili pisane između strana. Nemogućnost da se insistira na striktnom izvršavanju bilo koje odredbe i uslova ovog Sporazuma neće funkcionisati kao odricanje od tog ili bilo kojeg naknadnog neizvršenja ili neuspeha. Ako bilo koja odredba ili se bilo koji deo ovog Sporazuma protumači kao nezakonit, nevažeći ili neprimenljiv, takva odredba ili deo Sporazuma biće smatrani poništenim i izbrisanim iz ovog Sporazuma u istom obimu i delokrugu kao u slučaju da nikada nisu inkorporirani u ovaj Sporazum, ali sve ostale odredbe ovog
Sporazuma i preostali deo bilo koje odredbe koja se tumači kao nezakonita, nevažeća ili delimično neizvršiva nastavljaju da važe sa punom snagom i dejstvom.

Ovaj Sporazum je sklopljen u skladu sa zakonima Republike Srbije, te će na taj način biti tumačen i primenjivan. Sve radnje ili potraživanja u vezi sa ovim Sporazumom biće podneti isključivo u sudovima koji se nalaze u Republici Srbiji i sve sporazumne strane u ovom Sporazumu izričito se slažu da podležu nadležnosti takvih sudova.

Član ne sme ustupiti ili na drugi način preneti ovaj Sporazum.

Podnošenjem prijave za članstvo u Masivu i prihvatanjem uslova ovog Sporazuma, vi tvrdite:

 • da ste stariji od zakonske punoletnosti u vašem prebivalištu, ili
 • da ste između četrnaest (14) godina i punoletstva u vašem prebivalištu, i da samo učestvujete u Masiv aktivnostima ili koriste Masiv resurse pod nadzorom roditelja ili zakonskog starateljs koji pristaje da bude obavezan uslovima ovog sporazuma,
 • da ste vi, ili ukoliko je primenljivo – da je vaš roditelj ili zakonski staratelj – pročitao ovaj Sporazum i njegove uslove prihvatio dobrovoljno.

Članstvo

Radi sprečavanja zabune, termini “članstvo” i “članarina” značiće sledeće:

 • “Članstvo” je tvrdnja statusa člana u Masivu.
 • “Članarina” je novčani iznos potreban za pristupanje članstvu u Masivu.

Visine članarina za ponuđene vrste članstava određuje Masiv. Ove informacije su objavljene na dva mesta:

 • na javnoj APR stranici Masiva, u sekciji “Objavljeni dokumenti”, pod nazivom “Odluka o visini članarine”,
 • na tiketing sistemu tokom trajanja kampanje.

Tokom kampanje, uplata članarine se vrši preko namenskih online platformi u okviru koje projekat ima svoju namensku veb-stranicu. Ona pruža osnovne informacije o događaju i koja vodi korisnika prema uplati članarine po sistemu korak po korak (u daljem tekstu “tiketing sistem”).

Primera radi, tiketing sistem koji je Masiv upotrebljavao za projekat Audio Forum 2021 bio je “Pretix”, koji je vlasništvo kompanije rami.io GmbH, registrovano na adresi Berthold-Mogel-Straße 1, 69126 Heidelberg, Nemačka.

Kako je tiketing sistem integrisan u Audio Forum sajt, preporučujemo da se upoznate sa uslovima korišćenja i politikom privatnosti tiketing sistema jer ta dokumenta regulišu vaša prava, obaveze i odgovornosti prilikom upotrebe tog tiketing sistema.

U skladu sa Članom 5 stav 2 Statuta udruženja Masiv, postupak prijave za članstvo iz ovog dokumenta odgovaraće “formularu za članstvo” iz stava 2 tog člana.

Tehnički postupak učlanjenja

 • Na promotivnoj veb-strani projekta, uskladištena na serverima tiketing servisa, korisnik odlučuje da se prijavi za projekat ili događaj odabirom vrste članstva (ukoliko ih je više).
 • Korisnik potvrđuje odabir i ide na dalji korak, obično preko klasičnog veb-dugmeta sa ispisom “Nastavi”, “Continue”, “Dalje”, “Proceed” i slično.
 • Korisniku se na narednom koraku predočava vrsta odabranog članstva, količina i ukupan iznos za uplatu. U ovom koraku se korisnik kože susresti sa dodatnim, ali neometajućim informacijama o projektu ili događaju, radi lakše preglednosti informacija prilikom onlajn kupovine.
 • Odabirom opcije “Proceed to checkout”, “Nastavite na naplatu” ili bilo koje druge sa sličnim ispisom, korisnik pristupa strani za unos podataka.
 • Tiketing sistem na strani za unos podataka prilikom uplate članarine tražiće sledeće podatke:
  • E-mail adresa, na koju će članska karta biti poslata,
  • Opcije za unos podataka za račun (opciono)
  • Ime učesnika, za koga se uplata vrši
  • Mesto, odakle učesnik dolazi (opciono)
  • Kompanija za koju učesnik radi ili ime obrazovne institucije (opciono)
  • Propratno pitanje koje zavisi od projekta ili događaja, koje može biti ili obavezno ili opciono
 • Nakon unosa podataka i prelaska na dalji korak, korisniku se ukazuje opcija da izabere način plaćanja, koji može varirati zavisno od projekta ili događaja, ali uvek omogućuje virmansko i online plaćanje.
 • Prelaskom na dalji korak, korisniku se daje na uvid pregled cele narudžbine pre nego što je potvrdi., uz moguće dodatno pitanje koje korisnik treba da odgovori ili samo da odobrenje.
 • Konačno, odabirom opcije sa ispisom poput “Naruči”, “Place order”, “Plaćanje”, “Place binding order” korisnik završava postupak registracije i uplate članarine.
  • U slučaju virmanskog plaćanja, korisnik se ovim koracima registruje za projekat ili događaj, a zatim obavezuje da u roku istaknutom u instrukcijama dostavljenim na naznačenu e-mail adresu, izvrši uplatu na osnovu prosleđenih instrukcija u sadržaju datog e-mail-a.
 • Kao potvrdu o uspešnoj registraciji, korisnik dobija e-mail na prethodno naznačenu adresu sa detaljima narudžbine. Ukoliko je uplata članarine tom prilikom realizovana, u istom e-mail-u korisnik dobija člansku kartu u PDF obliku, sa detaljima u vezi sa članstvom i QR kodom pomoću koga će pristupati projektu ili događaju.
  • U slučaju virmanskog plaćanja, tek nakon što Masiv potvrdi da je uplata uspešno realizovana korisnik dobija potvrdni e-mail sa priloženom članskom kartom.

Nakon uspešno uplaćene članarine, korisnik sajta u tehničkom smislu sada postaje član.

Sva potrošnja je finalna. Masiv neće vršiti refundacije iz razloga koji ne proističu iz segmenta “Viša sila” Uslova korišćenja.

Masiv ni prema kome nema očekivanja da svoju članarinu redovno obnavlja, osim ukoliko želi da ostane učesnik aktivnosti.

Članarine je moguće uplatiti samo u periodu kampanje, kada je sistem koji to omogućuje u funkciji.

Tiketing servisima po svojoj prirodi nije maternji jezik srpski. Korisniku, članu ili učesniku se prilikom korišćenja tiketing servisa mogu ukazati poruke i tekstovi na engleskom jeziku, iako Masiv ulaže sav napor da servira informacije na srpskom jeziku.

Udruženje Masiv zadržava pravo da za određene aktivnosti potražuje dodatne naknade bilo članovima ili potencijalnim članovima, a isključivo zarad ostvarivanja statutarnih ciljeva.

Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja članarine

Ns osnovu člana 5 i 6 Statuta Udruženja Masiv, skupština udruženja je dana 15.11.2022. donela odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja članarine.

 • Godišnja članarina: 6000 RSD
 • Članarina za aktivnost: visina se određuje na tiketing sistemu tokom promotivne kampanje aktivnosti
  • Primer – u 2022. godini, visina članarine “AF22 – Komplet” je 3000 RSD.
 • Članarina za deo aktivnosti: visina se određuje na tiketing sistemu tokom promotivne kampanje aktivnosti
  • Primer – u 2022. godini, visina članarine “AF22 – Radionica” je 3000 RSD.

Sve visine članarine moraju se uplatiti u celosti putem tiketing sistema aktivnog za vreme trajanja kampanje.

Uspešnim plaćanjem člaranine preko tiketing sistema se automatski aktivira status člana, izdavanjem članske karte preko e-mail adrese unete u tiketing sistem prilikom registracije člana.

Table of Contents

This website uses cookies to provide you with a better user experience. You can find more details in our privacy policy.